Khí trộn

Khí trộn mang lại hiệu quả tối ưu nhất cho các máy móc và công nghệ hàn cắt, laser, CNC…..Trộn khí theo yêu cầu khách hàng.

Translate »