Vỏ chai (bình) khí công nghiệp.

Chuyên cung cấp tổng hợp các loại vỏ chai (bình) khí công nghiệp : 5 lít, 10 lít, 14 lít, 20 lít, 50 lít. Các bình chuyên dụng YDS, XL45…… Và nhiều loại bình chuyên dụng khác.

Translate »